Pedagoginės patirties apibendrinimo metodologija kaip ugdymo realybės tobulinimo prielaida

Auksė Petruškevičiūtė

Santrauka


Straipsnyje analizuojamos šiuolaikinės ugdymo realybės tobulinimo galimybės ir prielaidos, kurias suteikia pedagoginės patirties ugdymo metodologija. Pedagoginės patirties apibendrinimo metodologija grįsti tyrimai yra itin aktualūs ugdymo inovacijų ir ugdymo įvairovės kontekste. Šio tyrimo metodologijos reikšmę Lietuvos edukologijos moksle išryškino profesorius B. Bitinas. Konkrečios pedagoginės patirtys suteikia prasmes vienam ar kitam ugdymo fenomenui, padeda pažinti jį iš vidaus ir sudaro sąlygas perkelti į kitą kontekstą, tobulinti ir kurti naujas teorijas. Straipsnyje pristatomas remiantis grindžiamosios teorijos metodologija atliktas tyrimas, apibendrinantis pedagogų, organizuojančių ugdymo procesą pagal produktyviojo mokymosi modelį, patirtį ir sukurtą edukacinę sąveikos kūrimosi procesą iliustruojančią galių persiskirstymo teoriją.

Esminiai žodžiai: edukacinė sąveika, galių persiskirstymo teorija, grindžiamoji teorija, produktyvusis mokymasis, pedagoginė patirtis, Bronislovas Bitinas.


Visas tekstas:

PDF