Personalizuoto ugdymosi inovacijos ir sumanioji komunikacija

Giedrė Kvieskienė, Vytautas Kvieska

Santrauka


Straipsnis skirtas personalizuoto ugdymosi efektyvumui pagrįsti, remiantis 3D (daugiasektoriu, daugiafaktoriu ir daugiafunkciu) modeliu. Analizuojama personalizuoto ugdymosi geroji patirtis ir trikdžiai, nagrinėjant Lietuvos demokratiškumo ugdymosi kolegijos (LDUK) ir Prof. dr. Bronislovo Bitino personalizuoto ugdymosi tyrimo mokyklos atvejus. Straipsniu siekiama atskleisti sumaniosios edukacijos ir personalizuoto ugdymosi bei efektyvios komunikacijos sąsajas.

Esminiai žodžiai: personalizuotas ugdymasis, edukacinės inovacijos, komunikacija, Bronislovas Bitinas, Lietuvos demokratiškumo ugdymo kolegija.


Visas tekstas:

PDF