Nerealizuoti socialinės lyties uždaviniai kaip suicidinio elgesio riziką didinantis veiksnys: istorinė-kultūrinė reiškinio analizė

Vilius Šadauskas

Santrauka


Šiame straipsnyje atliekamu tyrimu bandoma nustatyti supančios socialinės-kultūrinės aplinkos veiksnių ir asmens lyties įtaką suicidiniam elgesiui. Remiantis istorine suicidinio elgesio statistika, rašytiniais socialinės istorijos šaltiniais, psichologine ir antropologine literatūra, apibūdinami vyrų ir moterų suicidinio elgesio dėsningumai skirtingų – Vakarų ir Rytų (islamo) – kultūrų pagrindu susiformavusiose visuomenėse.

Esminiai žodžiai: socialinė lytis, socializacija, sociokultūrinė aplinka, suicidinis elgesys, bandymas nusižudyti.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/su.2017.31


Visas tekstas:

PDF