Sumaniosios edukacijos įgalinimas mažinant savižudybių rizikas

Eglė Celiešienė, Giedrė Kvieskienė

Santrauka


Straipsnyje apžvelgiamas sumaniosios edukacijos įgalinimas, siekiant mažinti savižudybių rizikas. Analizuojama savižudybės samprata, jos rizikos apibrėžtis ir veiksniai. Pasitelkiant gerosios praktikos analizę bei Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijas, išskiriamos taikomos savižudybių rizikos prevencijos, kurių pagrindu projektuojamas edukacinis savižudybių rizikos valdymo modelis. Pasitelkiant atvejo analizę, išryškinama edukacijos svarba atpažįstant suicidinio elgesio signalus bei projektuojant įtraukties veiksmus per sumaniąją edukaciją. 

Esminiai žodžiai: savižudybių rizika, edukacija, įgalinimas, suaugusiųjų mokymasis.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/su.2017.30


Visas tekstas:

PDF