Gatvės benamių gyvensena: Vilniaus miesto „bastūnų“ kasdienio gyvenimo ypatumai

Elena Kocai

Santrauka


Šiame straipsnyje dėmesį skirsime gatvės benamių subkultūrai. Pirmoje dalyje aprašomas gatvės benamystės fenomenas – samprata, priežastys, tapsmas, taip pat analizuojama teorinė kasdienės gyvensenos koncepcija, kuri siejama su Maslou (angl. Maslow) žmogaus motyvacijos teorija. Antroje straipsnio dalyje, remiantis 2016 m. tyrimu Vilniaus mieste, pristatomi autorės užfiksuoti gatvės benamių kasdienio gyvenimo ypatumai. Analizuojami tokie pagrindiniai informantų gyvensenos aspektai kaip būstas ir buitis, pragyvenimo šaltiniai ir pajamos, mityba, socialiniai ryšiai, sveikata, savivoka. Tyrimas padėjo atskleisti ne tik bendrą gatvės benamių charakteristiką, bet ir jų kasdienybės subtilybes. Mūsų tiriamiesiems gatvė jau seniai tapo neatskiriama gyvenimo dalimi. Nors iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad gatvės benamių grupė yra monogeniška, vis dėlto išsiskiria jos daugialypumas, atsispindintis kasdienėje gyvensenoje, kuri tiesiogiai priklauso nuo šių žmonių nakvynės vietų ir buities organizavimo bruožų.

Esminiai žodžiai: benamystė, gatvės benamiai, gyvensena, socialinė atskirtis.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/su.2017.29


Visas tekstas:

PDF