Įmonių finansinio stabilumo vertinimas – vienas iš sėkmingo investavimo komponentų

Alina Kvietkauskienė

Santrauka


Straipsnyje nemažai dėmesio skiriama akcijų rinkų vaidmeniui ekonomikoje, akcijų rinkų ir į jų sąrašus įtrauktų (listinguojamų, angl. listing) įmonių vertinimui. Kiekvieno rinkos dalyvio sugebėjimas efektyviai įsilieti į finansų rinkas – tai prielaida racionaliai pasinaudoti visomis rinkos teikiamomis galimybėmis bei galimybė tapti vienu pagrindinių Lietuvos ekonomikos skatinimo veiksniu. Atlikta įmonių finansinio stabilumo vertinimo metodų analizė, suformuota investicinio portfelio formavimo schema akcijų rinkose. Remiantis atlikta pagrindinių 33 pasaulio akcijų rinkų analize bei tarpiniais į jų sąrašus įtrauktų įmonių finansinio stabilumo vertinimo rezultatais, buvo suformuoti keturi investiciniai portfeliai Skandinavijos bei JAV rinkose ir atliktas suformuotų portfelių patikrinimas realiomis sąlygomis realiu laiku, pasitelkiant tam naujausias technologijas ir pateikiant rezultatus investavimo rezultatų stende.

Esminiai žodžiai: akcijų rinkos, finansinis stabilumas, investicinis portfelis, DnB Trade platforma.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/su.2017.28


Visas tekstas:

PDF