Vyresnio amžiaus asmenų situacijos šalies darbo rinkoje pokyčiai demografinės raidos kontekste

Laima Okunevičiūtė - Neverauskienė, Arūnas Pocius

Santrauka


Straipsnyje analizuojama vyresnio amžiaus (pagyvenusių) asmenų situacija šalies darbo rinkoje ir jos pokyčiai demografinės raidos kontekste. Vertindami pagyvenusių žmonių padėtį demografinės kaitos požiūriu, autoriai remiasi Lietuvos statistikos departamento (toliau – Statistikos departamento) duomenimis, autorių skaičiavimų bei atliktos analizės rezultatais.

Esminis dėmesys šioje publikacijoje teikiamas detalesnei pagyvenusių žmonių padėties darbo rinkoje analizei. Straipsnyje atskleidžiamos vyresnio amžiaus asmenų situacijos darbo rinkoje dinamikos tendencijos, pagal galimybes jas siejant su šiuolaikinės demografinės raidos ir darbo išteklių kaitos aktualijomis. Publikacijos autoriai atskleidžia pagyvenusių žmonių integracijos į darbo rinką galimybes bei barjerus, atsižvelgiant į Europos Sąjungos (ES) šalių sukauptą patirtį taikant užimtumo didinimo priemones.

Esminiai žodžiai: vyresnio amžiaus žmonės, užimtumas, nedarbas, darbo rinka, senėjimas, demografiniai pokyčiai.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/su.2017.27


Visas tekstas:

PDF