Maisto stygiaus kaip globalios problemos iššūkiai

Raimundas Dužinskas

Santrauka


Straipsnyje analizuojama aprūpinimo maistu situacija pasaulyje. Remiantis sukaupta teorine, analitine ir statistine medžiaga, parodoma, kad situacija per pastaruosius dešimtmečius iš esmės pagerėjo, tačiau išlieka dideli skirtumai regioniniu aspektu. Remiantis Pasaulio ekonomikos forumo atlikto tyrimo rezultatais, parodoma maisto stygiaus problema kitų globalių problemų kontekste. Suformuluotos pagrindinės žemės ūkio ir maisto sektoriaus raidos galimų pokyčių ateityje tendencijos ir įžvalgos. Trumpai apibūdinami žemės ūkio modeliai ir juos suformavusios žemės ūkio politikos. Straipsnyje suformuluotos spręstinos problemos globaliu, nacionaliniu ir individualiu lygmenimis, siekiant gerinti aprūpinimo maistu situaciją.

Esminiai žodžiai: globali problema, globalios rizikos, daugiašalės sutartys, tarptautinės institucijos, populiacija, depopuliacija, aprūpinimas maistu, žemės ūkio modelis, žemės ūkio politika.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/su.2017.26


Visas tekstas:

PDF