Asumpcionistinis ugdymas: mokinių socializacijos diskursas

Danguolė Gervytė

Santrauka


Straipsnyje aptariamas katalikiškojo ugdymo ir išskirtinai asumpcionistinės mokyklos tradicijos socializacijos požiūriu ištirtumas. Remiantis katalikiškojo ugdymo samprata ir socialinio konstrukcionizmo filosofine prieiga pristatoma asumpcionistinio ugdymo tradicija, išryškinami pagrindiniai jos elementai. Tyrimo rezultatų analizė atskleidžia, kaip šie asumpcionistinio ugdymo dėmenys reiškiasi praktiniame ugdyme.

Esminiai žodžiai: asumpcionistinis ugdymas, socializacija, ugdomoji veikla, ugdymas visuomenei, katalikiškasis ugdymas, visuomenės pokyčiai.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/su.2017.24


Visas tekstas:

PDF