Šiuolaikinė tėvystė socialinių pokyčių kontekste: teorinė ir empirinė analizė

Martyna Kawińska

Santrauka


Tėvų vaidmens atlikimas yra vienas iš žmogaus gyvenimo elementų, kuris prasideda nuo pat vaiko gimimo. Tėvų pozicija priklauso nuo tėvų ir vaiko individualių savybių bei išteklių, socialinių ryšių tinklo, įsitikinimo tėvų vaidmens svarba ir šio vaidmens identifikavimo laipsnio. Pokyčiai, kuriuos patiria šiuolaikinė šeima, turi savo pasekmes formuojant naują tėvystę, kuri siejama tiek su pokyčių elementais, tiek su tradicijomis.

Esminiai žodžiai: tėvystė, šeima, vaikų priežiūra, pokyčiai.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/su.2017.23


Visas tekstas:

PDF (English)