Laimės pažadas vartotojiškoje visuomenėje

Edvardas Čiuldė, Rita Garškaitė, Rita Mičiulienė

Santrauka


Pradedant diskusijas dėl laimės galimybės, visuomenės laimės indeksų, persiorientavimo į laimės ekonomiką, pirmiausia reikėtų pabandyti bent preliminariai atsakyti į klausimus, ką vadiname laime, kas yra laimė, kokia yra šios sąvokos apibrėžtis. Šiame straipsnyje siekiama parodyti, kad ekonomistų, psichologų, sociologų plėtojamą diskursą apie laimę turėtų papildyti filosofinė klausimo refleksija, atsiremianti į laimės sąvokos labiau išplėtotą aptarimą. Teorinė apžvalga rodo, kad paklusdama vartotojiškumo logikai didžioji dauguma visuomenės narių laikosi klasikinės laimės sampratos, kuri iš esmės disonuoja su vartotojiškos visuomenės puoselėjamais idealais. Empirinis tyrimas atskleidžia vartotojų visuomenės jaunosios kartos vertybinius laimės aspektus, kurie artimi aristoteliškajai laimės sampratai.

Esminiai žodžiai: vartotojų visuomenė, laimės pažadas, vertybinės nuostatos.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/su.2017.22


Visas tekstas:

PDF