Socialinės inovacijos ir kūrybiškumas švietimo ir inovacijų politikos kontekste

Liutauras Labanauskas

Santrauka


Straipsnyje apibendrinamos ir analizuojamos pagrindinės teorinės socialinių inovacijų koncepcijos, socialinių inovacijų kūrimosi dinamika. Straipsnio paskirtis – plėsti mokslinę diskusiją apie socialinių inovacijų tyrimus švietimo ir inovacijų politikos kontekste, nes tiek pasaulyje, tiek ir Lietuvoje socialinių inovacijų terminas vartojamas gana dažnai, tačiau jis traktuojamas ir konceptualizuojamas labai skirtingai. Straipsnyje analizuojamos ir apibendrinamos teorinės įžvalgos apie socialines inovacijas, o teoriniai svarstymai papildomi atvejų tyrimais, kurių analizė leidžia geriau suvokti ir paaiškinti prieštaravimus tarp subjektyvių ir objektyvių priežasčių, turinčių įtakos socialinių inovacijų atsiradimui ir plėtrai, bei palengvina socialinių inovacijų tipologizavimą.

Esminiai žodžiai: socialinės inovacijos, socialinė kaita, kūrybiškumas, atvejų tyrimas, švietimo ir inovacijų politika.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/su.2017.20


Visas tekstas:

PDF