Žinių valdymo strategijos taikymo nauda viešbučių sektoriuje: teorinis aspektas

Dalia Perkumienė, Vilmantas Karpis

Santrauka


Straipsnyje teoriniu aspektu analizuojama, kaip žinių valdymo strategijos gali būti taikomos viešbučių sektoriuje. Viešbučių rinka yra nuolat besikeičianti. Svarbu laiku reaguoti į rinkos pokyčius ir neleisti konkurentams pirmauti rinkoje. Siekiant išsikeltų tikslų ir efektyvių darbo rezultatų, svarbu išsiaiškinti pagrindines žinių valdymo strategijas ir žinoti, kaip jos veikia ir yra taikomos. Pasirinktos žinių valdymo strategijos tam tikrame viešbučių sektoriuje leidžia tinkamai valdyti žinias. Svarbiausi veiksniai, lemiantys žinių valdymo strategijos pasirinkimą, yra noras būti konkurencingiems rinkoje.

Esminiai žodžiai: žinių valdymas, strategija, paslaugų sektorius, viešbutis, darbuotojai.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/su.2017.19


Visas tekstas:

PDF