Ugdytojų pozityvus edukacinis pokalbis kaip ikimokyklinio amžiaus vaikų harmoningo ugdymosi užtikrinimo sąlyga

Sigita Burvytė

Santrauka


Ugdytojų pozityvus edukacinis pokalbis ikimokyklinio ugdymo įstaigoje padeda užtikrinti vaiko gerovę. Dirbant su vaikais, jų tėvais ir pedagogais, analizuojant probleminę situaciją bei tinkamai identifikuojant problemas, jų atsiradimo priežastis, svarbu tikslingai pasirinkti, orientuoti į konkrečios problemos sprendimą pokalbio stilių, atsižvelgti į vaiko konkrečius charakterio bruožus, stengtis įsigilinti į vaiko socialinį tinklą. Tyrimo tikslas – atskleisti ugdytojų pozityvaus edukacinio pokalbio raišką, siekiant sukurti vaikams harmoningas ugdymosi sąlygas „X“ ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Tyrimo dalyviais buvo pasirinkti 7 „X“ ikimokyklinio ugdymo institucijos pedagogai ir vienas socialinis pedagogas. Tyrimo metodai – literatūros šaltinių ir dokumentų analizė, interviu raštu. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad ugdytojų pozityvus Edukacinis pokalbis kaip metodas yra efektyvi ir dažna priemonė, kurią pedagogai taiko siekdami sukurti vaiko ugdymuisi harmoningas sąlygas.

Esminiai žodžiai: pozityvus edukacinis pokalbis, ikimokyklinio amžiaus vaikai, vaiko gerovė, ugdytojai, pedagogai, ikimokyklinio ugdymo įstaiga, ugdytojų pozityvus edukacinis pokalbis.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/su.2017.18


Visas tekstas:

PDF