Jaunimo domėjimasis azartiniais lošimais ir įsitraukimo į lošimus būdai

Džiuljeta Ruškytė

Santrauka


Straipsnyje pateikti „sniego gniūžtės“ metodu atrinkti ir giluminio interviu būdu surinkti bei tematinės analizės metodu išanalizuoti jaunimo, įsitraukusio į azartinius lošimus, tyrimo rezultatai. Siekta atskleisti jaunimo, įsitraukusio į azartinius lošimus, patirtį ir atkreipti dėmesį į vis didėjančią visuomenės ir pačių lošėjų problemą. Norėta išsiaiškinti, kada interviu dalyviai pradėjo domėtis azartiniais lošimais, kokios aplinkybės paskatino juos įsitraukti į šią veiklą ir kuo azartinis lošimas pranašesnis lyginant su kitomis pramogomis. Paaiškėjo, kad tyrimo dalyviai, lygindami azartinius lošimus su kitomis pramogomis, išskiria daugybę privalumų, kurie, sprendžiant tik iš konteksto, tartum maskuoja probleminius dalykus ir turi perkeltinę prasmę. Labiau įsitraukusiems į šią veiklą, azartiniai lošimai tampa gyvenimo dalimi.

Esminiai žodžiai: azartinis lošimas, žaidimas, lošėjas, lošimo būdai, priklausomybė nuo azartinių lošimų, potraukis azartiniams lošimams, jaunimas.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/su.2017.15


Visas tekstas:

PDF