Bendrojo ugdymo mokyklų vadovų kompetencijų reikšmingumas

Lina Bairašauskienė

Santrauka


Straipsnyje pristatomi tyrimo rezultatai apie bendrojo ugdymo mokyklų vadovų vadybinių kompetencijų reikšmingumą ir jų ekspertinį vertinimą. Remiantis švietimo srities ekspertų apklausa, straipsnyje atskleidžiamos mokyklų vadovų bendrosios ir vadovavimo sričių kompetencijų ypatybės bei jų sąsajos su sėkminga mokyklos veikla, įtaka bei svarba ugdymo(si) proceso rezultatams.

Esminiai žodžiai: bendrojo ugdymo mokyklų vadovai, vadybinės kompetencijos, ekspertinis vertinimas.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/su.2017.14


Visas tekstas:

PDF