Etnokultūrinio ugdymo ankstyvojoje vaikystėje modeliavimas

Sigita Burvytė, Alina Sinicė

Santrauka


Straipsnyje pateikta mokslinės literatūros analizė bei mokslininkų įžvalgos etnokultūrinio ugdymo ankstyvojoje vaikystėje modeliavimo tema. Remiantis mokslinės literatūros analize straipsnyje etninė kultūra yra suprantama kaip bendrosios žmogaus kultūros pamatas. Tad vaikų ugdymas ankstyvojoje vaikystėje remiantis etnine kultūra – apimantis visumą, t. y. ugdymo programa yra integruojama į etnine kultūra paremtą gyvenimo būdą, o ne atvirkščiai. Tyrimo rezultatų analizė atskleidė parengto etnokultūrinio ugdymo ankstyvojoje vaikystėje modelio veiksmingumą, kai ugdymo programa yra integruojama į etnokultūrinį gyvenimą ugdymo institucijoje ir tai sudaro visumą, o ne atvirkščiai. Tyrimo duomenys atskleidė, jog parengtas hipotetinis ugdymo etnokultūra ankstyvojoje vaikystėje modelis yra veiksmingas.

Esminiai žodžiai: ankstyvoji vaikystė, ikimokyklinio amžiaus vaikas, etnokultūrinis ugdymas, etnokultūrinio ugdymo modeliavimas, ugdymas, ugdymas etnokultūra.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/su.2017.13


Visas tekstas:

PDF