Etninės kultūros integravimas į ugdymo procesą: nauda ar mada?

Andželika Bylaitė -Žakaitienė

Santrauka


XXI a. dėl globalizacijos procesų vykstanti visuomenės transformacija kelia iššūkių ir švietimo kokybei, susijusiai su jaunimo tautinio tapatumo ir savivokos ugdymu. Pastarasis dažnai įvardijamas kaip viena iš aktualiausių šiuolaikinių socialinių-pedagoginių problemų, kuriai spręsti 2012 m. LR švietimo ir mokslo ministrui atnaujinus pagrindinio ir vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrąsias programas etninės kultūros ugdymas grindžiamas holistiniu požiūriu. Straipsnio tikslas – įvertinti etninės kultūros integravimo ugdymo procese padėtį įgyvendinant minėtą programų atnaujinimo įsakymą bei išanalizuoti jo veikimą 2014 m.

Esminiai žodžiai: etninė kultūra, integracija, ugdymas, holistinis požiūris.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/su.2017.12


Visas tekstas:

PDF