Integruoto turinio plėtra: socialinio ugdymo(si) diskursas

Giedrė Kvieskienė, Marija Vyšniauskaitė

Santrauka


Anotacija. Socialinis ugdymas(is) – tai gebėjimas suprasti visuomenėje vykstančius procesus, santykį ir poveikį sau, kitiems ir pasauliui. Skurdas, vartotojiškumas, darbas, tarša, sveikata, migracija, socialiniai tinklai, balsavimas, propaganda – tai aštrios šių dienų kuriomis susiduria kiekvienas asmuo. Šios temos apima problemas, kurios gali būti asmeniniu, bendruomenės, visuomenės ar globaliais lygmenimis. Asmeniškai ieškoma apie visavertį gyvenimą, bendradarbiavimą, atskirtį, gerovės valstybę, socialinę partnerystę. problemas spręsti padeda integruotas ugdymo turinys, o ypač socialinio ugdymo dalykas, pirmiausia turėtų integruoti pilietinio ugdymo, etikos ir ekonomikos dalykus.

Esminiai žodžiai: socialinis ugdymas(is), sąmoningas pilietis, integruotas / holistinis mokymosi turinys.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/su.2017.9


Visas tekstas:

PDF