Kompleksinė laiku suteikta pagalba specialiųjų poreikių turintiems vaikams – lemiamas jų pozityviosios socializacijos veiksnys

Regina Giedrienė

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjamos ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko, turinčio specialiųjų poreikių, pozityviosios socializacijos galimybės. Literatūros šaltinių, Lietuvos švietimo dokumentų ir statistinių bei tyrimo duomenų analizė įtaigiai parodo, kad siekiant pagerinti šių vaikų pozityviąją socializaciją būtina pagal galimybes atstatyti sutrikusias, pažeistas socializacijos priemones – kognityvines ir psichosocialines funkcijas – ir užtikrinti jų optimalią plėtrą, taip pat išmokyti šiuos vaikus pasinaudoti stipriosiomis savo psichikos savybėmis. Šiuo metu Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupėse kompleksinės specialiosios pagalbos specialistų pagal LR švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintus normatyvus trūksta, todėl specialiųjų poreikių turintiems vaikams neužtikrinama specialioji kompleksinė pagalba ir sutrinka normalūs pozityviosios socializacijos procesai.

Esminiai žodžiai: pozityvioji socializacija, laiku suteikta specialioji kompleksinė pagalba.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/su.2017.7


Visas tekstas:

PDF