Ekonominės migracijos pasekmės šeimai: Lietuvos ir Lenkijos studentų požiūris

Małgorzata Szyszka

Santrauka


Straipsnio tikslas – ištirti jaunimo nuomonę apie ekonominę migraciją. Analizė grindžiama autorės atliktu tyrimu, kurio metu buvo apklausti 198 studentai pagal pasirinktas studijų kryptis dviejuose universitetuose Liubline ir Vilniuje. Pirmoji straipsnio dalis skirta emigracijos situacijai Lenkijoje ir Lietuvoje aptarti, antroji dalis – empirinių duomenų analizei. Tiriama studentų nuomonė apie migracijos priežastis, pateikiamas bendras ekonominės migracijos vertinimas. Pristatomi neigiami ir teigiami migracijos padariniai šeimai, kurie atsiranda išvykus šeimos nariui (tėvui / motinai) dirbti į užsienį. Analizuojamos sąlygos, kurios, respondentų manymu, mažina neigiamas tėvo / motinos išvykimo dirbti į kitą šalį pasekmes vaikams.

Esminiai žodžiai: ekonominė migracija, migracijos priežastys, šeima, migracijos pasekmės vaikams.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/su.2017.4


Visas tekstas:

PDF (English)