Svarstomosios demokratijos implikacijos švietimo politikai: tarp etikos ir politikos

Vaidotas Valantiejus

Santrauka


Straipsnyje analizuojamas svarstomosios demokratijos ir edukacijos proceso santykis. Siekiama išsiaiškinti, kaip svarstomosios demokratijos modelis derina etiką ir politiką bei kokios to implikacijos švietimo politikai. Svarstomosios demokratijos idėja apibrėžiama kaip ugdymas, kai skirtingos perspektyvos formuoja tęstinę komunikaciją. Argumentuojama, kad svarstomoji demokratija, nors ir suaktualindama bendrojo gėrio sampratą, vis dėlto teikia pirmenybę procedūrinei edukacijos pusei.

Esminiai žodžiai: svarstomoji demokratija, švietimas, komunikacinis veiksmas, racionalumas, liberalizmas.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/su.2017.3


Visas tekstas:

PDF