Socioedukacinis klasteris kaip vaikų dienos centro veiklos dekompozicijos galimybė: kūrimo diskursas

Vilija Targamadzė

Santrauka


Vaikų dienos centruose teikiamos socialinės ir ugdymo paslaugos vaikams. Tačiau, kaip rodo atlikti tyrimai, jų veiksmingumas diskutuotinas. Šių centrų veiklai tobulinti siūloma sukurti Socioedukacinį klasterį, kuris gali tapti tokių centrų teikiamų paslaugų kokybės gerinimo ir plėtotės priemone. Aptariama tokio Klasterio kūrimo loginė schema, susidedanti iš penkių sąveikaujančių žingsnių. Pateikiama Klasterio formavimo loginė schema, sudaranti prielaidas Klasteriui sukurti ir įgyvendinti.

Esminiai žodžiai: vaikų dienos centras, Socioedukacinis klasteris, Klasterio kūrimas.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/su.2017.1

 


Visas tekstas:

PDF