Kompleksinės pagalbos ankstyvojo amžiaus vaikams ir šeimoms modeliavimo prielaidos

Kristina Kovaitė

Santrauka


Straipsnyje analizuojami kompleksinės pagalbos ankstyvojo amžiaus vaikams bei šeimoms sampratos įgyvendinimo modeliai, nagrinėjami šių modelių mechanizmai, sisteminių sprendimų poreikis kintant socioekonominei politikai. Sprendžiant teikiamų paslaugų modeliavimo problemas, nagrinėjamas specialistų elgesys ir kompleksiškumas. Turinio analizės metodu apibendrinant tyrimo rezultatus, identifikuojama modelio problematika, išryškinamos galimos kompleksinės pagalbos modeliavimo kryptys, paskirtis ir perspektyvos.

Esminiai žodžiai: kompleksinė pagalba, kompleksiškai teikiamos paslaugos, ankstyvojo amžiaus vaikai ir šeimos, integracija, tarpinstitucinis bendradarbiavimas, sumanioji socializacija.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/su.2016.26


Visas tekstas:

PDF