Tėvų, auginančių ikimokyklinio amžiaus vaikus, pozityviosios tėvystės suvokimas

Sigita Burvytė

Santrauka


Straipsnyje pateikta mokslinės literatūros analizė bei mokslininkų įžvalgos tėvų, auginančių ikimokyklinio amžiaus vaikus, pozityviosios tėvystės suvokimo tema. Pozityviosios tėvystės tema plačiau yra analizuojama užsienio literatūroje (Coste, 2009; Sanders, 2010; Durran, 2012; Faber ir Mazlish, 2012; Dreikurs ir Solts, 2012 ir kt.). Tyrimas vyko 2016 m. vasario 17 d. – kovo 10 d. Vilniaus miesto lopšelyje-darželyje „O“ (toliau – l./d. „X“) atlikta 110 tėvų, auginančių ikimokyklinio amžiaus vaikus, anketinė apklausa. Tyrimo vieta pasirinkta institucija, su kuria bendradarbiaujama jau 5 metus, vykdant tėvų ir pedagogų švietimą vaikų ugdymo klausimais pozityviosios tėvystės kontekste. Tyrimo rezultatų analizė atskleidė tėvų, auginančių ikimokyklinio amžiaus vaikus, „pozityviosios tėvystės“ suvokimą. Apibendrinus tyrimų rezultatus išryškėjo tiriamųjų principinės nuostatos, kurios atsiskleidė per tiriamųjų savo vaiko suvokimą. Daugelis tiriamųjų savo vaiką įvardija kaip sunkų (20 proc.), paklusnų (19 proc.) ir laimingą (17 proc.). Taip pat buvo pastebėtas statistiškai patikimas rezultatas tarp to, kaip tėvai apibūdina savo vaiką, ir tarp toleruojamo vaiko elgesio. Tyrimo duomenys atskleidė, jog daugelis tėvų semiasi žinių ir patirties vaikų ugdymo klausimais iš savo tėvų patirties ar informacijos ieško savarankiškai ir tik nedidelė dalis tėvų – iš specialistų (psichologų, socialinių pedagogų ir kt.).

Esminiai žodžiai: ikimokyklinio amžiaus vaikas, pozityvioji tėvystė, ugdymas, tėvai ir kiti ugdytojai, vaikai, šeima.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/su.2016.24


Visas tekstas:

PDF