Finansinio raštingumo samprata ir paradoksai

Giedrė Kvieskienė

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjama finansinio raštingumo samprata, sumaniosios edukacijos bei virtualių edukacinių gebėjimų lavinimas, kurie yra svarbiausi kiekvieno suaugusiojo kompetencijų, aktualių mūsų brandai. Išryškinamos finansinio raštingumo ir mokymosi visą gyvenimą sąsajos, kai pastarosios yra veikiamos tokių procesų kaip nuolat vykstanti kaita, mokymosi formų ir teikėjų decentralizacija ir virtualių studijų paklausos didėjimas. Finansinis raštingumas yra plačiai diskutuojama problema, tačiau formaliojo ugdymo programose tiek bendrojo ugdymo mokyklose, tiek universitetinėse studijose šiai problemai skiriama nepakankamai dėmesio. 2015–2016 m. vykdytas kokybinis tyrimas, kurio rezultatai padėjo patikslinti finansinio raštingumo sampratą, žinių, elgsenos ir praktikos sąsajas.

Esminiai žodžiai: finansinis raštingumas, mokymasis visą gyvenimą, socialinis kapitalas.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/su.2016.23


Visas tekstas:

PDF