Mokytojų rengimo teoriniai aspektai

Gerd - Bodo von Carlsburg

Santrauka


Pirmoje straipsnio dalyje aptariamos vadinamosios „progresyvios“ pedagoginės naujovės ir pasikeitimai, kurie tik tuomet gali būti įtikinami, jei patikimai argumentuoti ir legitimuoti. Mes turime užkirsti kelią tam, kad pedagogikoje madingos mintys nebūtų išaukštinamos iki idėjų arba net fikcijų, nes logiškos to pasekmės, kaip jau pastebėjo Franzas Hofmannas (1979, 5–33), dažniausiai yra struktūrų ir terminų painiava. Mokslo istorijos duomenys suteikia pamąstymams išeities tašką. Antroje dalyje aptariamos praktinės pasekmės, pamokos metodų ir asmeninio mokytojo nusistatymo sąryšis bei su tuo susijęs poveikis mokymo aplinkai. Taip pat minimi esminiai šiuolaikinio darbo trūkumai, be to, bandoma tradicinei probleminei pamokos sampratai priešpriešinti pamoką, kuri remiasi mokytojo etika, istoriškai pagrįstomis ir laiko dvasiai artimomis dalykinėmis ir gebėjimų kompetencijomis.

Esminiai žodžiai: švietimo procesai, mokslo istorija, mokslo kalba, diskusija dėl normų ir vertybių, orientacija į šiuolaikinį švietimą, į veiksmus orientuotas mokymas, mokymo „antipodas“, atmosfera, mokymasis visą gyvenimą (MVG), mokytojų etika, švietimo techninių ir profesinių gebėjimų galimybės.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/su.2016.22


Visas tekstas:

PDF (English)