Pozityvioji tėvystė per sumaniąją socializaciją

Giedrė Kvieskienė, Eglė Celiešienė

Santrauka


Vaikai ir jaunimas yra neproporcingai paveikti skurdo. Dar prieš finansų krizę vaikų skurdo lygis buvo pernelyg didelis. Nepaisant įsipareigojimų išspręsti situaciją, daugiau nei vienas iš keturių vaikų (27,7 proc.) Europos Sąjungoje patiria skurdą ar socialinę atskirtį. Lietuvos edukologijos universitetas (LEU), 2013 m. lapkričio 23 d. sujungęs du fakultetus, įsteigė Socialinės edukacijos fakultetą (LEU Senato nutarimas nr. 18). Naujas fakultetas pratęsė Socialinės komunikacijos institute vykdytas socialines inovacijas, pozityviosios socializacijos ir pozityviosios tėvystės, sumaniosios socializacijos, partnerystės ir klasterystės idėjas bei eksperimentus ir tapo šių idėjų skleidėju. Sisteminis, kompleksinis darbas su šeima, pozityvioji tėvystė, sumanioji socializacija (temos ir moduliai suprojektuoti fakulteto kolegų) tapo populiarios ne tik tarp LEU studentų, bet ir tarp praktikų. Katedros darbuotojai ir studentai dirba kaip sisteminiai šeimos terapeutai, konsultuoja šeimas ir praktikus. Sisteminė / kompleksinė pagalba šeimai yra inovatyvi socialinių inovacijų ir sisteminės terapijos visai šeimai forma.

Šeimos terapijos metu nagrinėjamos šeimos ir juos supančių asmenų problemos, institucijų, organizacijų ir socialinių tinklų kontekste. Šeimos terapija ir sisteminė / kompleksinė pagalba šeimai yra daugiafaktorė, daugiakriterė ir daugiasektorė, gerinanti šeimos gyvenimą ir funkcionavimą skirtinguose lygmenyse, stiprinant šeimos narių tarpusavio supratimo ir emocinę paramą įvairiose gyvenimo situacijose. Sisteminės / kompleksinės pagalbos ir šeimos konsultavimo (KPŠ) programos yra skirtos padėti tėvams geriau suprasti savo ir savo vaikų poreikius ir elgseną, pasitelkiant šiuolaikines technologijas, kitus sumaniosios socializacijos metodus, mokant projektuoti laimingą ir sveiką gyvenimą. Pozityvioji tėvystė per sumaniąją socializaciją (PTSS) programos moduliai Pozityvioji tėvystė (PT) ir Socialinė edukacija (SE) skirti tėvystės ir vaikų socialiniams bei kūrybiškumo įgūdžiams gerinti. Moduliai formuojami remiantis IPOLIS indeksais ir rodikliais.

Esminiai žodžiai: sumanioji socializacija, pozityvioji tėvystė, adekvati švietimo sistema, viešasis interesas.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/su.2016.15


Visas tekstas:

PDF (English)