Naujosios kartos charakteristika: mokytojų ir studentų požiūris

Renata Sankauskienė

Santrauka


Straipsnyje identifikuojamos naujosios (Z) kartos savybės, pedagoginiame darbe kylančios didaktinės problemos ir jų sprendimai, muzikos pedagogikos studijų programos studentų ir muzikos mokytojų požiūriu. Aptariami 2015 m. Panevėžio mieste atlikto tyrimo rezultatai. Siūlomi sprendimai sietini su Z kartos savybėmis, tačiau neakcentuojama didaktinės sistemos projektavimo perspektyva – taigi informantai linkę orientuotis į pedagogines situacijas, nesikoncentruodami į platesnį didaktinį kontekstą.

Esminiai žodžiai: naujoji (Z) karta, charakteristika, pedagoginės problemos, sprendimas.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/su.2016.14


Visas tekstas:

PDF