Inovatyvūs konfliktų mokyklose valdymo būdai: mediacijos integravimas į socialinę pedagogiką

Angelė Kaušylienė, Eglė Celiešienė

Santrauka


Mediacija kaip konfliktų valdymo būdas taikoma įvairiose srityse, taip pat ir edukacinėje, sprendžiant konfliktus mokyklose Europoje ir kitose valstybėse (Sondaitė ir Vimoncienė, 2009). Efektyvus konfliktų valdymas turi ypatingą reikšmę visiems ugdymo proceso dalyviams, todėl straipsnyje siekiama aptarti inovatyvius konfliktų mokyklose valdymo būdus, integruojant mediaciją į socialinę pedagogiką. Tyrime taikyti mokslinės literatūros ir dokumentų analizės metodai bei kiekybinis metodas – anketinė apklausa.

Esminiai žodžiai: mediacija, konfliktai, mokykla, socialinė pedagogika.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/su.2016.13

 


Visas tekstas:

PDF