Socialinis virsmas naujųjų laikų Europoje jūrinio visuomenės mentaliteto ugdymo požiūriu

Saulius Lileikis

Santrauka


Straipsnyje aptariamas socialinis virsmas naujųjų laikų Europoje, siekiant atskleisti ryškesnius ideologinio, technologinio ir edukacinio poveikio jūriniam visuomenės mentalitetui parametrus. Analizuojama socialinio virsmo ideologinė problematika, charakterizuojama technologinio ugdymo probleminė linija, atskleidžiamos jūrininkų rengimo idėjos aukštojo mokslo kontekste. Taikyti pagrindiniai teorinio, retrospekcinio, aprašomojo tyrimo metodai: analizė, lyginimas, euristinė analizė, interpretacija, sintezė. Tyrime laikomasi visybiško asmenybės ugdymo paradigmos kaip metodologinės nuostatos, kuri pagrindžia integralios asmenybės sampratą ugdant jūrinį mentalitetą, internalizuojant istoriškai reikšmingą jūrinę kultūrą.

Esminiai žodžiai: jūrinis mentalitetas, naujieji laikai, ideologija, technologija, aukštasis mokslas.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/su.2016.12


Visas tekstas:

PDF