Jaunuolių socialinė reintegracija: priklausomybę nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų patyrusių asmenų atvejis

Irena Zaleskienė, Armina Pikytė

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjama jaunuolių, išgyvenančių priklausomybę nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų, reintegracijos problema jiems išėjus iš reabilitacijos įstaigos. Autorės pristato ir analizuoja Lietuvoje ir užsienio šalyse ypač aktualią problemą: kokias patirtis išgyvena priklausomybę turintys jaunuoliai? Kokias perspektyvas jie patys mato integruodamiesi į visuomeninį gyvenimą? Atsakymo ieškoma pasitelkiant autentiškus asmenų išgyvenimus ir jų komunikuojamas visavertės integracijos visuomenėje perspektyvas.

Esminiai žodžiai: priklausomybė, psichotropinės medžiagos, jaunimas, reabilitacija, reintegracija.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/su.2016.10


Visas tekstas:

PDF