Socialinė komunikacija įvairiose edukacinėse sistemose

Józef Podgórecki, Giedrė Kvieskienė

Santrauka


Šiuolaikinių universitetų pagrindinis tikslas – siekti tvarumo, tvarkos ir padėti asmenims siekti prasmės gyvenime, žmonijai – atrasti ir gausinti socialinį kapitalą. Edukaciniai tikslai yra pirmasis atskaitos taškas, kurį šiandien išbandome įvesdami 3 D (daugiafunkciškumas, daugiakriteriškumas ir daugiaelementiškumas) koordinačių metmenis į edukacijos tyrimus. Šio tyrimo vadovas prof. habil. dr. Józefas Podgóreckis kartu su kolegomis iš keturių universitetų pateikė Nacionaliniam Krokuvos mokslo centrui paraišką dotacijai gauti. Projektuojama, kad tarptautiniai tyrimai leis rasti priežastinius veiksnius, patvirtinančius socialinės komunikacijos, emocinės inteligencijos, empatijos ir socialinės partnerystės bei tinkloveiklos kompetencijų svarbą šiuolaikinei edukacijai.

Visas tekstas:

Full text PDF (English)

Literatūra


Center for Applications of Psychological Type. (2012). The story of Isabel Briggs Myers. Retrieved from: .

Hierarchical Confirmatory Factor Analysis of the Myers-Briggs Type Indicator (PDF). Retrieved 2008-09-14.

Kvieskienė, G., Kvieska, V. (2012). Socialinės partnerystės įtaka inovacijoms. Monografija. Vilnius, 265 p.

Kvieskienė, G., Briedis, M., Čiužas, R., Šalaševičiūtė, R. (2013). Lietuvos kurtieji: galimybė gyventi kartu. (Kurčiųjų integracijos socialiniai ir vadybiniai aspektai). Mokslo studija. Vilnius. 133 p.

Kvieskienė, G. (2005). Pozityvioji socializacija. Monografija. Vilnius: VPU leidykla. 184 p. ISBN 9955-20-021-9. Prieiga per internetą: .

Podgórecki, J. (2010). Socialinė komunikacija mokytojams. Monograph. Vilnius: VPU. 222 p.

Podgórecki, J. (2011). Theory of Professional Education (Academic Handbook). Monograph with Aleksandra Dąbrowska, Aleksander Glushenko, Vasili Klopchenko (place: Moscow, publisher: Taganrogski Technologiczesnj Instytut, Jużno Federalnogo Uniwersyteta, Mieżdynarodnaja Pedakgogiczeskaja Akademia Rosyjskiej Federacji. 300 p.