Vaikų, turinčių negalią, žaidimų poreikiai: Lietuvos atvejis

Eglė Celiešienė, Giedrė Kvieskienė

Santrauka


Apie tvariosios edukacijos ir švietimo kokybę analizuojančius indeksus yra plačiai diskutuojama ir jie prieštaringai suvokiami tiek praktiniame, tiek teoriniame diskurse. Darnusis švietimas turėtų atliepti vaikų, turinčių negalią, poreikius ir padėti jiems integruotis į visuomenę ir taip prisidėti siekiant socialinės pažangos bei ekonomikos augimo. Švietimas yra centrinė ašis, skatinanti skirti daugiau dėmesio interaktyviajai edukacijai, įtraukiajam žaidimui ir daugiafunkciam dizainui.

Esminiai žodžiai: tvarioji edukacija, įtraukusis žaidimas, vaikų poreikiai, socialinė ekonomika ir gerovė.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/su.2016.06


Visas tekstas:

PDF (English)