Muzikos pedagogo kompetencijų raiška

Giedrė Gapšytė, Nijolė Bankauskienė

Santrauka


Muzikinio ugdymo tikslas – išugdyti aukštos dvasinės ir estetinės kultūros žmogų, suteikiant jam muzikinį išsilavinimą, kurį sudaro: muzikavimas, balso lavinimas, muzikos klausymasis ir estetiškas bei prasmingas jos suvokimas (Jereckaitė, Rimkutė-Jankuvienė, 2010). Todėl būtina, kad muzikos pedagogai tobulintų muzikos pedagogo kompetencijas ir kokybiškai atliktų savo veiklą. Keliamas probleminis klausimas, kokiomis kompetencijomis turėtų pasižymėti muzikos pedagogas ir kaip jos pasireiškia jo veikloje? Šiame straipsnyje norima atskleisti muzikos pedagogo veiklos kompetencijų raišką, nes Lietuvoje trūksta tyrimų šia tema. Straipsnį sudaro dvi dalys. Pirmojoje aptariama muzikos pedagogo veikla, vaidmenys ir kompetencijos. Antrojoje – analizuojami empirinio tyrimo rezultatai, gauti atlikus kokybinį tyrimą. Nustatyta, kad muzikos pedagogai pasižymi tam tikromis muzikos pedagogui būdingomis kompetencijomis, kurios atsiskleidžia keturiose veiklos srityse.

Esminiai žodžiai: kompetencijos raiška, muzikos pedagogo vaidmenys, veikla.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/su.2016.04


Visas tekstas:

PDF