Švietimo rinkodara Lietuvos geros mokyklos kontekste

Agnė Liubertaitė, Giedrė Kvieskienė

Santrauka


Straipsnyje siekiama atskleisti švietimo rinkodaros ir geros mokyklos sąsajas ir mechanizmus, pagrįsti mokyklos kaitos dinamiką, kintant socioekonominei politikai, remiantis teorinėmis diskusijomis ir tarptautinės patirties analize, modeliuoti geros mokyklos kūrimo prielaidas.

Esminiai žodžiai: gera mokykla, švietimo rinkodara, sumanioji edukacija.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/su.2016.02


Visas tekstas:

PDF