Gera bendrojo ugdymo mokykla: mimikrija ar metamorfozė?

Vilija Targamadzė

Santrauka


Analizuojama Geros mokyklos koncepcija (2015): geros mokyklos misija, bruožai, akcentuojamas jos esminis skirtumas nuo šiandieninės mokyklos, orientuotos daugiau į akademinius pasiekimus. Geros mokyklos rezultatas – mokinio branda, pasiekimai, pažanga. Išryškinamos šios mokyklos dvi dalys: misija ir mokyklos įgyvendinimui įtakos turintys veiksniai. Pateikiami 2016 m. kokybinio tyrimo duomenys – ekspertų geros mokyklos samprata, galimi jos įgyvendinimo trikdžiai. Siūlomi tapsmo gera mokykla postūmiai.

Esminiai žodžiai: gera mokykla, misija, ekspertinis tyrimas, trikdžiai, galimybės.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/su.2016.01


Visas tekstas:

PDF