Socialinės pedagoginės (kompleksinės) pagalbos poreikis

Sigita Burvytė

Santrauka


Straipsnyje atskleistas socialinės pedagoginės (kompleksinės) pagalbos poreikis įvairiose Lietuvos ugdymo, socialinėse ir kitose institucijose. Tyrimas buvo atliktas atsitiktinai pasirinktose institucijose. Atsitiktiniu būdu buvo išsiuntinėtos 525 anketos įvairių ugdymo ir kitas socialines paslaugas teikiančių institucijų vadovams, turint tikslą ištirti socialinės pedagoginės pagalbos ir šiuolaikiškų bei novatoriškų specialistų parengimo poreikį kartu su Lietuvos edukologijos universitetu. Iš viso sugrįžo 232 tiriamųjų atsakymai. Tyrimo rezultatai atskleidė socialinės pedagoginės (kompleksinės) pagalbos poreikį įvairiose ugdymo institucijose, kur didžioji dauguma (n = 214) iš visų tiriamųjų (N = 232) teigė, kad socialinės pedagoginės (kompleksinės) pagalbos poreikis jų institucijoje yra ir šią pagalbą teikiantys specialistai yra reikalingi. Taip pat išryškėjo socialinių pedagogų, turinčių specialiųjų žinių ir gebėjimų, poreikis mažose nevyriausybinėse organizacijose (toliau – NVO), teikiančiose specializuotas išskirtines paslaugas, bet jos privalo sumokėti 20 proc. už būsimo darbuotojo parengimo studijas. Tai nėra reikalaujama iš viešojo sektoriaus institucijų. Viešojo sektoriaus institucijos, kurioms reikalingas socialinis pedagogas, baiminasi pasirašyti ketinimų bendradarbiauti protokolą rengiant socialinius pedagogus jų institucijoms, nes bijo, kad gali neturėti galimybių 3 metus įdarbinti baigusį specialistą.

Esminiai žodžiai: socialinė pedagoginė pagalba, socialinis pedagogas, kompleksinė pagalba, socialinė pedagoginė (kompleksinė) pagalba, NVO, ketinimų bendradarbiauti protokolai.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/su.2015.50


Visas tekstas:

PDF