Skirtingų kartų anglų kalbos mokytojų gerovė jų profesinėje veikloje

Linda Grīga, Linda Daniela

Santrauka


Gerovė turi didelę reikšmę mokytojo profesinėje veikloje, siekiant sukurti mokytojo pasitenkinimą gyvenimu, teigiamus tarpusavio santykius, taip pat teigiamą ir sėkmingą mokymosi aplinką. Pozityvioji psichologija leidžia pažvelgti į gyvenimą kitaip, išryškinant psichologinę gerovę – vertinama žmonių teigiama patirtis bei teigiamos savybės. Laimės ar subjektyvios gerovės jausmas yra susijęs tiek su asmenybe ar vidiniais veiksniais (savigarba, optimizmas, subjektyvi ir objektyvi sveikatos būklė), tiek su socialinės aplinkos ar išoriniais veiksniais (socialinė padėtis, santykiai, užimtumas, laisvalaikis ir t. t.). O psichologinė gerovė apima šešis veiksnius (savęs priėmimas, savarankiškumas, teigiamas ryšis su kitais, aplinkos pažinimas, asmeninis augimas ir gyvenimo tikslas), kuriuos išskyrė C. Ryffas ir C. Keyesas (1995). Skiriasi mokslininkų nuomonės apie eudemonistinį ir hedonistinį požiūrį – laikyti visiškai atskiromis ar koreliatyviomis sąvokomis.

Mokslinių tyrimų išvados rodo, kad geros savijautos ir pasitenkinimo lygis skiriasi ne vien tik tarp skirtingų kartų, bet ir tarp asmenų bei skirtingų šalių; laimė ar subjektyvus gerovės ir pasitenkinimo lygis yra suvokimo ir filosofijos klausimas, todėl priklauso daugiausia tik nuo paties žmogaus. O psichologinės gerovės veiksniai (pvz., autonomija ar aplinkos pažinimas) gali padidėti įgyjant daugiau profesinės patirties; taip pat daugiau dėmesio turėtų būti skiriama toms sąvokoms (subjektyvumas ar psichologinė gerovė), laikant jas holistiškomis, bet ne jas atskiriant. Asmeninis augimas ir raida taip pat yra svarbūs norint tapti labiau veiksmingam, jausti gyvenimo prasmę ir išnaudoti potencialą taip, kad jaustis patenkintam ir laimingam. Nes tik patenkinti, laimingi, optimistiški, kūrybiški ir profesionalūs mokytojai gali suteikti studentams daug naudos bei pateikti teigiamą ateities perspektyvą švietimo srityje. Taip pat mokytojai turėtų žinoti, kad per savo profesinę veiklą jie gali sukurti ne tik teigiamą atmosferą, bet ir skatinti gerovės pojūtį.

Esminiai žodžiai: gerovė, hedonizmas, eudemonija, lemiami veiksniai, skirtingos kartos, profesinė veikla.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/su.2015.49


Visas tekstas:

PDF (English)