Bendrojo ugdymo mokyklos socialinio pedagogo galimybės taikyti mediaciją savo darbe

Rita Ilgūnė-Martinėlienė, Žana Rympo

Santrauka


Straipsnyje analizuojamos mediacijos taikymo galimybės socialinio pedagogo darbe, jam dirbant bendrojo ugdymo mokykloje. Mokslinė literatūros ir dokumentų lyginamoji analizė leido kelti prielaidą, jog socialinio pedagogo darbe mediacijos metodikos taikymas yra puiki smurto prevencijos priemonė bei intervencijos forma jau vykstančiame konflikte. Mediacijos įgyvendinimas padeda bendrojo ugdymo mokyklos bendruomenės nariams tapti atidesniems, supratingesniems vienas kitam, kartu kurti draugišką mokymosi ir bendravimo aplinką. Analizės metu identifikuoti galimi socialinio pedagogo vaidmenys, įgyvendinant mediaciją mokykloje: bendraamžių mediacijos programos koordinatorius; mediatorius (tarpininkas) sprendžiant mokinio (-ių) ir mokytojo (-ų) konfliktus, bendramokslių smurtą; mediatorius (tarpininkas) tarp vaiko ir šeimos, vaiko ir valstybinių institucijų, visuomenės organizacijų.

Esminiai žodžiai: socialinis pedagogas, mediacija, mokyklinė mediacija, konfliktai, mokiniai.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/su.2015.48


Visas tekstas:

PDF