Vaikų įtraukties į ugdymą galimybės panaudojant IKT: mokinių požiūris

Rokas Gulbinas, Irmantė Arkušauskaitė

Santrauka


Straipsnyje analizuojama, kaip įgyvendinant švietimo strategines nuostatas, orientuotas į sumanios visuomenės formavimą bei IKT plėtrą, galima didinti vaikų įtrauktį į ugdymą. Apklausoje atsispindi 436 respondentų, besimokančių Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklose (5–12 klasėse), duomenys. Remiantis kiekybinio tyrimo rezultatais straipsnyje atskleidžiamos dažniausiai naudojamos IKT priemonės, jų prieinamumas ir taikymas. Aptartos IKT taikymo galimybės didinant vaikų įtrauktį į ugdymą. Tyrimo rezultatai ir išvados svarbūs visiems ugdymo proceso organizatoriams, siekiant kurti įdomesnį, inovatyvesnį ugdymo procesą, kuriame kiekvienas jaustųsi gerbiamas ir gebėtų tapti aktyviu visuomenės nariu.

Esminiai žodžiai: informacinės ir komunikacinės technologijos (IKT), ugdymo proceso dalyviai, įtrauktis į ugdymą.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/su.2015.47


Visas tekstas:

PDF