Mokymosi sutrikimai ir vaiko socializacija

Regina Giedrienė, Inga Narutavičiūtė

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjama mokymosi sutrikimų įtaka vaiko socializacijai. Remiantis nauja raidos sutrikimų klasifikacija (2011), aptariami specifiniai mokymosi sutrikimai, taip pat emocijų ir elgesio sutrikimai bei jų tiesioginis poveikis vaiko mokyklinei adaptacijai. Pristatomi tyrimo rezultatai, kuriais remiantis nustatyta, kad vaikai, turintys mokymosi sutrikimų, nors ir pasižymi normaliu intelektu, labai skiriasi nuo tokių sutrikimų neturinčių bendraamžių pagal gebėjimus prisitaikyti mokyklinėje aplinkoje, bendrauti ir bendradarbiauti.

Esminiai žodžiai: mokymosi sutrikimai, specifiniai mokymosi sutrikimai, socializacija, socializacijos priemonės, emocinis intelektas, socialinis intelektas.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/su.2015.46


Visas tekstas:

PDF