Socialinės inovacijos bendruomenėje

Kristina Smirnovaitė

Santrauka


Straipsnyje analizuojamos socialinės inovacijos bendruomenėje. Socialinės inovacijos bendruomenėje – viena socialinio darbo sričių. Nuolatinis skubėjimas, laiko stoka ir pervargimas, komplikuoti santykiai tarp žmonių tampa šiuolaikinės visuomenės dalimi. Todėl socialinių inovacijų skatinimas ir inicijavimas bendruomenėje yra sunkus iššūkis, reikalaujantis vis daugiau naujausių socialinio darbo žinių bei socialinės komunikacijos ir partnerystės įgūdžių. Tyrimui taikyti sisteminiai, statistiniai, mokslinės literatūros, norminių aktų, statistikos ir atvejų analizės, grupių diskusijų metodai.

Esminiai žodžiai: socialinės inovacijos, bendruomenė, socialinė partnerystė.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/su.2015.45


Visas tekstas:

PDF