Socialinio verslo ir verslumo kompetencijų sąsajos

Vytautas Kvieska

Santrauka


Socialinį verslą suprantame kaip į žmonių ir bendruomenių gerovę orientuotą verslą, kuriame dominuoja kūrybinė veikla ir socialinės inovacijos, t. y. nuolat kuriamos naujos paslaugos, produktai, atnaujinami ir tobulinami visuomenės, bendruomenės ir asmens socialinei gerovei būtini procesai. Straipsnio tikslas – palyginti Lietuvos pasirengimą socialinio verslo praktikai su kitomis Vakarų Europos šalimis siekiant darnios bendruomeninės plėtros. Straipsnyje taikomi norminių dokumentų sisteminė bei atvejų analizės ir studentų diskusijų (angl. focus) grupių metodai, leidžiantys įvertinti jaunų žmonių pasirengimą socialiniam verslui bei šios problemos supratimą.

Esminiai žodžiai: socialinis verslas, socialinės industrijos, socialinė ekonomika, socialinis verslumas.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/su.2015.44


Visas tekstas:

PDF