Jaunų žmonių pasirengimas tėvystei ir motinystei

Sigita Burvytė

Santrauka


Straipsnyje pristatomas jaunų žmonių, jų pačių požiūriu, pasirengimas tėvystei ir motinystei atsakant į keturis klausimus, užduotus grupinės diskusijos (angl. Focus group research) metu. Straipsnyje aptariamos motinystės ir tėvystės sąvokos, pateikiami tyrimo rezultatai. Respondentai – dvi tikslinės jaunų žmonių grupės, pasirinkusios Lietuvos edukologijos universitete studijuoti bendrąjį universiteto dalyką „Pozityvioji tėvystė“. Tyrimo rezultatai atskleidė pozityviosios tėvystės kurso veiksmingumą keičiant jaunų žmonių lūkesčius dėl partnerio ir vaiko, daugiau pastebint savo pokyčius šeiminių tarpusavio santykių plotmėje.

Esminiai žodžiai: jauni žmonės, tėvystė, motinystė, šeima, vaikas, vaikų ugdymas šeimoje, tėvas, motina.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/su.2015.43


Visas tekstas:

PDF