Jaunimo dalyvavimo globalizuotoje darbo rinkoje aspektai: Lietuvos ir Baltarusijos atvejai

Sonata Matakaitė, Gintautas Bužinskas, Olga Likhachova, Irina Lashuk

Santrauka


Šiuolaikinėje visuomenėje, vykstant visuotinei mokslo, technologijų plėtrai, keičiasi kultūrinės vertybės, individo elgsena įvairiose gyvenimo srityse. Ne išimtis yra ir jaunimas, kuris kaip gana didelė socialinė grupė taip pat yra veikiamas šių procesų ir turi priimti šiuos iššūkius. Vienas iš tokių iššūkių Lietuvoje ir Baltarusijoje yra jaunimo užimtumas ir nedarbas. Jaunimas Lietuvoje ir Baltarusijoje darbą laiko viena svarbiausių vertybių jų gyvenime, todėl jaunimui yra svarbu turėti darbą ir išlikti darbo rinkoje. Šiame straipsnyje jaunimo dalyvavimas darbo rinkoje Lietuvoje ir Baltarusijoje analizuojamas per profesinės adaptacijos ir profesinės socializacijos prizmę ir, kaip pastebima, šiems procesams įtakos turi jaunimo turimas išsilavinimas. Jaunimas, turintis aukštesnį išsilavinimą ar profesinę kvalifikaciją, greičiau integruojasi į darbo rinką ir sėkmingiau vyksta jų profesinė socializacija.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/su.2015.42


Visas tekstas:

PDF (English)