Sumanioji edukacija – socialinėms industrijoms

Giedrė Kvieskienė

Santrauka


Straipsnyje analizuojama sumaniosios edukacijos apibrėžtis ir sąsajos su socialinėmis industrijomis, siekiant integruotos į bendruomenės tikslus orientuotos plėtros ir pilietinės visuomenės įgalinimo. Išeities koncepcija pasirinktas daugiafunkcis, daugiakriteris, daugiasektoris (3 D) sumaniosios edukacijos modelis, kuris plėtros procesą susieja su konkrečiais gyventojų poreikiais, įgalina juos socialinei partnerystei, dalijimuisi, subsidiarumui ir klasterizavimui. Straipsnis remiasi tyrimu, kuriuo siekta įvertinti į bendruomenę orientuotos plėtros sėkmės atvejus, juos palyginti su pasaulyje identifikuotomis socialinėmis inovacijomis.

Esminiai žodžiai: į bendruomenę orientuota plėtra, ekosisteminis požiūris, daugiafunkcis, daugiakriteris, daugiasektoris (3D) sumaniosios edukacijos modelis.

DOI: http://dx.doi.org/10.15823/su.2015.41


Visas tekstas:

PDF