Mokytojų profesinių besimokančių bendruomenių sampratos konceptualizavimas besimokančių organizacijų tyrimų kontekste

Justinas Monkevičius, Renaldas Čiužas

Santrauka


Straipsnyje nagrinėjama mokytojų profesinių besimokančių bendruomenių samprata, ieškoma skirtumų bei panašumų su besimokančia organizacija. Keliamas probleminis klausimas, kaip apibrėžiama mokytojų profesinė besimokanti bendruomenė ir kokie bruožai skiria jas nuo besimokančių organizacijų. Pirmoje straipsnio dalyje yra aptariami mokslo šaltiniai, kuriuose pateikiama mokytojų profesinių besimokančių bendruomenių samprata ir bruožai. Antroje straipsnio dalyje aptariama besimokanti organizacija, išskiriami jos bruožai, atliekamas mokytojų profesinių besimokančių bendruomenių ir besimokančių organizacijų palyginimas, išskiriami jų panašumai ir skirtumai.

Esminiai žodžiai: mokytojų profesinė besimokanti bendruomenė, besimokanti bendruomenė, besimokanti organizacija.


DOI: http://dx.doi.org/10.15823/su.2015.38


Visas tekstas:

PDF