Socialinių darbuotojų kompetencijos veikti kaimo bendruomenėje apibrėžtis

Giedrė Misiūnienė, Justinas Sadauskas

Santrauka


Remiantis atlikta mokslinės literatūros analize, straipsnyje nagrinėjamos bendruomenių formavimosi kaimo vietovėse prielaidos, analizuojami socialinio darbo kaimo bendruomenėje ypatumai, pateikiama socialinių darbuotojų kompetencijos veikti kaimo bendruomenėje apibrėžtis.

Esminiai žodžiai: bendruomenės vystymas, socialinis darbas bendruomenėje, bendruomenės socialinė veikla, socialinio darbuotojo kompetencijos.


DOI: http://dx.doi.org/10.15823/su.2015.37


Visas tekstas:

PDF