Elektroninių žaidimų socioedukacinis vertinimas

Rokas Gulbinas, Gintarė Rapkauskaitė

Santrauka


Straipsnyje pristatomi tyrimo rezultatai apie mokinių žaidžiamus elektroninius žaidimus ir jų socioedukacinis vertinimas. Remiantis 5–12 klasių mokinių apklausa straipsnyje atskleidžiamos elektroninių žaidimų žaidimo ypatybės bei jų sąsajos su mokinių emocine būsena, socialiniu aktyvumu, gebėjimu užmegzti ir palaikyti ryšius, rizikingu elgesiu ir mokymosi sunkumais. Tyrimo rezultatai ir išvados svarbios socialiniams pedagogams ir visiems ugdymo proceso organizatoriams bei tėvams siekiant vertinti elektroninius žaidimus mokinių laisvalaikiu ir ugdymo procese, atpažįstant jų teikiamas galimybes bei reaguojant į kylančius pavojus.

Esminiai žodžiai: informacinės ir komunikacinės technologijos (IKT), elektroniniai žaidimai, mokinių veikla, socioedukacinė problematika, socioedukacinis vertinimas.


DOI: http://dx.doi.org/10.15823/su.2015.34


Visas tekstas:

PDF